Ortaokul - Kampüs > Atölyeler

Ortaokul - Kampüs > Atölyeler

 

 

ATÖLYE SİSTEMİ NEDİR?

Atölye sistemi, uyguladığımız haliyle bizim anaokulumuz için özel olarak geliştirdiğimiz entegre bir sistemdir aslında. Bu sistemi oluştururken, bazı anaokulları ve kreşlerin de prensip edindiği Waldorf eğitim yaklaşımı, Montessori eğitim yaklaşımı, Orman okulları eğitim yaklaşımı, Öğrenci merkezli yaklaşım, Çoklu zeka kuramı entegre edilmiştir. Dolayısıyla da amacımız anaokulumuzda bu modellerin en uygulanabilir, en kıymetli, en çevreye, koşullara ve kültürümüze uygun olan kısımlarını alıp bugününü en iyi şekilde değerlendirebilen ve geleceğe olabilecek en iyi şekilde hazırlanmış, gerçek yaşam becerileri kazanmış, üretime bugünden itibaren katılan çocuklar yetiştirmektir.

Biraz daha açmak gerekirse;
Waldorf yaklaşımının eğitimi bir sanata dönüştürmeyi amaç edinen bütüncül yaklaşımını, çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişebilmesi amacını kendimize amaç ediniyoruz.
Aynı zamanda Montessori’nin her bir çocuğun bireyselliğine azami ölçüde uyan pedagojik yaklaşımını benimsiyor ve çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun davranıyoruz.
Orman okulları sisteminden özellikle çocuklarımızın hayatta kalma ve hayata uyum sağlama becerilerini arttırmak noktasında besleniyoruz. Eşit, özgün ve değerli, araştırma ve keşfetme becerisine sahip, yerinde riskler alabilme ve meydan okuma hakkına sahip, seçme, kendi öğrenme süreci ve gelişimini başlatma ve yönetme hakkına sahip, başarıyı deneyimleyen, kendileriyle barışık olma ve diğer insanlarla pozitif ilişkiler kurma konusunda yetenekli, doğal yaşamla kuvvetli bir bağ kuran ve doğayla iç içe pozitif bir ilişki içinde olan çocuklar yetiştirmek istiyoruz.

 

 

 

 

UZAY VE BİLİM ATÖLYESİ


Matematik etkinliklerinin temel kavram ve becerilerini öğreniriz ve tanırız. Mantık, sınıflandırma, karşılaştırma, sayı duygusu ve sayma şekilleri, konum ilişkileri ve parça-bütünler, birebir eşleştirme, grafik okuma hazırlama, geometrik şekilleri tanıma, basit toplama ve çıkarma yapabilme, zamanla ilgili kavramları tanıma, nesneleri ölçebilme yaptığımız çalışmalardan bazıları.

 

 

 

 

 

 

DRAMA ATÖLYESİ

Bu atölye çocukların düş becerilerini geliştirme, sosyal ilişkileri güvenli bir ortamda deneyimle, sahne performansı deneyimleyebilme, duyguları anlama-anlamlandırma, jest ve mimikleri uygun, yerinde ve zamanında kullanabilme, kendini ifade edebilme, sosyal duyarlılık kazanma konularında kullanılmaktadır özellikle. Çocuklar bu atölyede oynadıkları oyunlar sayesinde kendi kültürlerini daha iyi tanıyan, çocukluklarını hakkıyla yaşamaya çalışan, topluma daha iyi entegre olan çocuklar oluyorlar.

 

 

 


 

 

HAYVANAT BAHÇESİ VE ORMAN

 

 

Çocukların doğal yaşam ile iç içe büyümesini sağlamanın en iyi yolu hayvan sevgisinin kazandırılmasıdır. Empati kurmanın öğrenilmesini sağlayan, Kalbinde hayvan sevgisini barındıran bireyler kazandıran, Hayvanların anatomisini ve doğa zincirini yerinde öğrenmesine olanak tanıyan öğrencilerimizin diledikleri zaman ziyarette bulunup dokunarak, görerek, duyarak, severek hayvanları tanımasını temel alan HAYVANAT BAHÇEMİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYESİ

EKOLOJİ BAHÇESİ

İnsanların zevk için uğraştığı, bu uğraşı esnasında kendini fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal olarak geliştirdiği, öğrendiği ve mutlu olduğu aktiviteler hobi olarak tanımlanır. Her insana göre değişen hobilerin kişisel gelişime katkısı da önemlidir haliyle. Biz de çocukları hayata hazırlarken hobilerini de yanlarında götürsünler istedik. Çocuklara teşvik edici, destekleyici olmak, onları iyi gözleyerek ve yeteneklerini tanıyarak sevdikleri ve hoşlanabilecekleri önerilerde bulunmak ve hatta model olmak gerekir. Hobileri olan arkadaş gruplarına dâhil etmek, grup oyunlarına ve sporlarına yönlendirmek, sanat aktivitelerine katmak, proje gruplarına yönlendirmek hobiler edinmelerini ve bunları geliştirmelerini sağlar. Biz de atölyemizde çocuklarımıza bu imkanı sağlamaya çalıştık. Dikiş atölyesi olarak da tanımlanması bu yola çıkarken özellikle dikişe de değinmemiz. Çünkü hem gerek bir yaşam becerisi hem de çocuklarda dikkat gelişimi için bulunmaz bir fırsat. Çocuklar kendi ürünlerini ortaya koyduklarında, kendi bebeklerini giydirdiklerinde ya da yaptıkları kuklalarla drama çalışmaları yaptıklarında üretimin içinde olabildiklerini, tasarım yapabildiklerini görüyorlar.

 

 

 

 

 

 

GASTRONOMİ ATOLYESİ

Bu atölyede temel amaç yine tüm atölyelerde olduğu gibi, dikkat, koordinasyon, miktar algılaması, bütüncül bakabilme, üretebilme, kendini ifade edebilme, insanlar için bir şeyler yapabilme duygu ve düşüncesi geliştirilir. Aynı zamanda da tabii ki gerçek bir yaşam becerisi katar. Hayatta kalmasını sağlayacak temel bir beceri kazanırken çocuklarımız, aynı zamanda gerçek yenebilir, paylaşılabilir son derece özgüven ve ince motor becerisi geliştiren bir ürün ortaya koyuyor çocuklarımız. Yaptıkları pasta, kek, börek, salata ve reçelleri hep beraber yiyorlar. Böylece hem sağlıklı yaşama dair zihinleri doluyor hem de paylaşmanın ne demek olduğunu anlıyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

KÜTÜPHANE 

Kitap okuma alanımızda günlük okumalar yapıyoruz ve dil ve biliş gelişimimiz için bol bol Türkçe etkinlikleri yapıyoruz. Atölye dışında da sınıflarımızda İngilizce, satranç ve kitap çalışmalarıyla kendimizi besliyoruz. Amacımız ise etrafımızda gördüklerimiz anlayabilmek, anlamlandırabilmek ve mekanizmalarını çözebilmek. İleride bilim üreten kendisine, çevresine ve dünyaya faydalı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz.
Türkçe etkinlileri- dil çalışmalarındaki temel amacımız, kendini doğru ifade etme, kelime dağarcığını geliştirme, dinleme, Türkçeyi doğru kullanabilme, hayal gücü geliştirme, istek ve görüşlerini ifade edebilmektir. Bunun için de tekerleme, bilmece, parmak oyunu, kitap okuma, kendi hikayemizi oluşturma, paylaşım saati gibi etkinlikler yapmaktayız.
Buna ek olarak dil ve biliş gelişimi için haftada en az 3 gün olmak üzere İngilizce dersleri yapmaktayız. Bu onları hem diğer insanlara karşı daha açık olmak konusunda, hem diğer kültürleri tanımak konusunda ve bir de dünya vatandaşı olmak konusunda olumlu etkilemektedir.
Anaokulu grubumuzda ise ilkokula hazırlık amaçlı onların seviyelerine uygun kitap çalışmaları yapmaktayız. Bu onları hem kavramları tanımak açısından ilkokula hazırlıyor hem de sabit kalabilme, odaklanabilme, çizgi takibi yapabilme becerilerini arttırıyor.
Son olarak çocuklarımız seçmeli olarak satranç öğretmenleriyle haftada bir gün satranç öğrenip oynuyorlar. Bu onların hem aktif ve stratejik düşünmelerini sağlıyor hem de ileriki yaşamlarında bir hobi kazanımı oluyor. Aynı zamanda sene sonunda turnuvalar düzenleyip onların sağlıklı ve faydalı bir rekabet ortamı tanımalarını sağlıyoruz.

 

 

SOSYAL ETKİNLİKLER

Çocuklarımızın hayatta daha uyumlu olabilmesi için bizler onların sosyal becerilerini kazanmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız çocukların nerede, ne zaman, nasıl davranacaklarını ve kendilerini etkili şekilde ifade etmeyi öğrenmeleri, sorumluluk sahibi olmaları, ileriki yaşamlarında ve şimdi girdikleri sosyal ortamlara ayak uydurabilmeleri ve insana ve yargısızlığa dair ufuklarını açabilmek.

Ayda bir tiyatro izlemek, çeşitli mekanlara geziler düzenlemek, zaman zaman parti yapmak ve projeler üretmek bu alanda yaptığımız etkinliklerden bazıları. Bu yüzden de bu sosyal etkinliklerimizi olabildiğince çeşitlemeye çalışıyoruz. Pazar gezmesi ve alışveriş, market alışverişi, kuaför gezmesi, cam atölyesi, bilim müzesi, sinema, kitap fuarı, arkadaşını al gel partisi, çılgınlık partisi, atölye projeleri gibi.

 

 

 

 

 

 

 

AHŞAP ATÖLYESİ

Ahşap Atölyesi, ahşabın doğallığını çocukların hayal gücü, yaratıcılığı, el becerisi ve zekâsıyla birleştirerek öğrencilerin öğrenmelerini destekleyen bütüncül bir yaklaşımdır. Çocuk ahşap tasarım ve marangozluk atölyesinde geçirdiği zaman sayesinde hayal dünyasındaki nesneyi gerçek bir ürüne dönüştürme hazzını yaşarken aynı zamanda ürün oluşturma sürecini kendisi yöneteceği için problem durumuna çözüm üretme, sabır gibi alanlarda da desteklenir. Çocuk ahşaba dokunarak kendi çizgilerini oluştururken, yaratıcılığını da somut hale getirmenin hazzını yaşar. Eğitimi gerçek hayatla ilişkilendirir. Teori ile pratiği birleştirir. Öğrencilerin derslerde öğrendiklerini pekiştirir ve kalıcı hale getirir. Öğrencileri evlerinde ve hayatta daha fazla sorumluluk almasını ve sebat göstermesini sağlar. Çocuklarımızın okul ve eğitim aidiyetini artırır. Atölye öğretmen ve öğrencilerin birlikte öğrenme alanlarıdır.

Günümüzde 21 yy becerilere sahip bireyler dediğimiz bir kavram var. Nedir bu kavramın içeriği dediğimizde pek çok şey söylenebilmekle birlikte; bilgiye ulaşabilen ve kullanabilen, düşünme becerilerine sahip, İş birliği yapabilen, Girişimcilik, Sabır, iletişim vb. sosyal becerilere sahip, Üretebilen, Meraklı, İnovasyona açık bireyler olarak ifade edilebilir. Tabi ki bu bireyler için uygun alanların, daha doğrusu uygun ekosistemlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu ekosistemler bütün eğitim sistemimizde yer alması gerekmekte ve desteklenmelidir.

 

 

 

 

AĞAÇ EV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSEL SANATLAR ATÖLYESİ

Evrensel bir dil olan Görsel Sanatlar; öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, hayal güçlerini ifade ettikleri en önemli alandır. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal gücünün ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler gözlemleme, çözümleme, yorumlama aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık- gölge, açık-koyu, renk, doku vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler.

Öğrencilerimizin soyut düşüncelerini somuta dönüştürerek öğrencilerimizi sanatın estetiğiyle buluşturuyoruz. Geleneksel El Sanatları çalışmaları ile öğrencilerimize kültürümüzün esintilerini taşıyan seramik, ebru, çömlek gibi sanatının inceliklerini öğretiyoruz. Aynı zamanda geri dönüşüm malzemelerini kullanarak öğrencilerimizde hem geri dönüşüm bilincini kazandırmak hem de yaratıcı sanat becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

 

 

Beden Eğitimi ve Oyun

Anaokulu'nda yaptığımız temel spor eğitimi çerçevesinde; performans ve rekabete dayalı olmayan çok yönlü oyun etkinlikleri ile öğrencilerimizde;

*Koordinasyon geliştirebilme,

*İyi duruş ve sağlıklı vücut yapısı kazanabilme,

* Denge, güç ve esneklik becerilerini kazanabilme,

* Hızlı karar verme yeteneğini geliştirebilme,

* Ekip ruhu içerisinde takım çalışmasında bulunabilme,

* Güçlü ve zayıf yönlerini tanıyarak sınırlılıklarını bilme.

* Kendine güven duyma, gibi kazanımlar hedeflenmektedir.

 

 

Yüzme

Çocuklarda yüzme eğitimi, iskelet yapısının gelişiminden iştahına kadar her yönde olumlu katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz yüzme dersinin olduğu gün çok mutlu oluyorlar ve büyük zevkle havuza giriyorlar.Yüzme tüm vücudu kullanmayı gerektirdiğinden kardiyovasküler dayanıklılık, kas gücü ve esnekliğini aynı anda kazandıran birkaç spordan birisidir. Yüzme kas gelişimi, zihin gelişimi, çocuk sağlığı ve gelişimine olumlu katkı sağlamaktadır.

Yüzme hem eğlenceli hem de vücut kaslarını bir bütün olarak çalıştırdığı için çocukların gelişim döneminde çok yararlı olan bir spor dalıdır. Çocuklarda 4 yaşında başlanabilen yüzme eğitiminde öncelik nefes egzersizleri ve suda durma çalışmaları olup oyun ağırlıklı bir program izlenmektedir.

Bu sayede çocuklar daha temel nefes kontrolünü ve suda duruşa dair doğru temelleri öğrenerek gelişim kaydetmektedir. Yüzme sporu ile çocukların düz kasları gelişmektedir. İnsan vücudunda solunum, dolaşım ve sindirim sistemi, yüzme sayesinde gelişerek sağlıklı vücut gelişimi sağlamaktadır.

Yüzme, büyüme çağındaki öğrencilerimiz için sağlıklı gelişim, elit bir sosyal çevre ve sağlam bir gelecek inşa etmektedir. Bu nedenle ileriki yaşlarda bile yararını görebileceği katma değerler kazandırmaktadır.

Yüzmenin faydaları şunlardır;

*Kas ve kemik gelişimini hızlandırır.

* Obeziteyi önler.

* Kalp hastalıklarına karşı korur.

* Motor becerilerini arttırır.

* Zihni dinç tutar.

* Esnekliği arttırır.

* Astım hastalığına iyi gelir.

* Kolesterol seviyesini dengeler.

* Kuvvet, sürat ve dayanıklılığı arttırır.

* Beynin oksijen alımını arttırır.

* Genel kan dolaşımını iyileştirir.

* Bir olaya karşı bireyin konsantrasyonunu geliştirir.

 

 

Okçuluk

Okçuluk, başarıyı eğlenceli bir alışkanlığa dönüştürmek için ideal bir spordur. Okçuluğun çocuğunuz için Fiziksel ve Zihinsel olarak pek çok faydası vardır. Çocuğunuza kendisine bir hedef koymayı, hedefine konsantre olmayı, kendine güvenmeyi ve amacı için çalışması gerektiğini öğretir. Okçulukta bir başkasının övgüsüne ihtiyaç duymadan, kendi kendisini değerlendirebilmenin verdiği özgüvene kavuşur. Kendi sınırlarını öğrenir ve aşmak için çaba gösterir. Sabırlı olmanın önemini, disiplinli olmanın sonuçlarını somut olarak görür ve bu hayatı için büyük bir kazanç olur.

 

 

 

 

 

 

Kapalı Spor Salonu

Birçok fiziksel egzersizi yapabileceğimiz, çok yönlü branş çalışmalarının, eğitsel oyunların yapılabileceği spor salonumuzda, öğrencilerimize ferah ve rahat bir ortam sunuyoruz. Basketbol, okçuluk, jimnastik, oyunlarla beceri geliştirme gibi bir çok çalışmalar yaparak çocuklarımızı hem zihnen hem bedenen geliştirmekteyiz.

 

 

 

 

Müzik Atölyesi

Müzik eğitimi her birey için gereklidir. Müzik eğitimi ile öğrencilerimize, müziğin insan hayatındaki yerini ve önemini yaşatarak kavratmak gayesindeyiz. Müzik dersleri ile müziğin türlerini, tarihsel gelişimini, insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu örnekleriyle göstererek öğretmek; aynı zamanda çeşitli tür ve dallarda uygulamalı çalışmalarla sanatsal gelişimini tanıtmak amaçlanır. Müzik eğitimi ile donatılmış toplumların medeni toplumlar olduğunu unutmamak gerekir. Öğrencilerimizi yüksek medeniyete taşıyan dalların bilim ve sanat olduğu inancıyla müzik eğitimlerimizi tam donanımlı müzik atölyemizde işlemekteyiz. Öğrencilerimizin kendilerini sanat yolu ile ifade edebilmeleri amacıyla da müzik eğitimlerimiz her öğrencinin yaşına ve gelişim özelliklerine göre verilmektedir

 

Müzik Eğitiminin Amaçları

  • Sesini doğru ve etkili kullanabilmesi
  • Duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanması
  • Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak motor-ritim hareketlerini yönlendirmesi
  • Müzik dağarcığını çalarak ve söyleyerek geliştirmesi
  • Müzikle ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alması
  • Yaşadığı ülkenin müzikleri ve dünya müziklerini tanıyabilmesi
  • Yaratıcı, araştırıcı, duyarlı ve seçici birer müzik dinleyicisi olması
  • Bir enstrüman çalarak müzik alanında kendini geliştirmesi
  • Dünya müzik kültürü alanında kendini geliştirerek entelektüel birikim sağlaması
  • Müzik topluluklarına ve takımlarına katılıp sosyal açıdan gelişmesi

 

Park Alanı

Oyun en iyi eğitim ve öğretim metodudur. Çocuklar, parklar sayesinde fiziksel aktivitede bulundukları için gün boyunca kazandıkları enerjiyi aktarabilecekleri bir alan bulurlar. Bu noktada, çocuk oyun parkı düzenlemelerinde, doğru bir tasarım, doğru bir uygulama, doğru bir planlama ve yeterli bakım çalışmalarının yapılması çok önemlidir. İKRA KOLEJİ bütün bu çalışmaları montessoriyi temel alarak İKRA park alanını öğrencilerimize doğa içerisinde doğal park alanın oluşturulduğu, psiko-motor gelişimlerini destekleyen engel parkurlarıyla, tırmanma parkurlarıyla, salıncaklarıyla ve çeşitli oyun alanlarıyla öğrencilerimizin sosyal, akademik ve bedensel gelişimlerinin desteklendiği doğa içerisinde PARK ALANIMIZDIR