İlkokul - Akademik > İlkokul Sınıflarımız

İlkokul - Akademik > İlkokul Sınıflarımız

1.Sınıflarımız

İkra Koleji 1.sınıf öğrencileri oryantasyon sürecinde sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleriyle eğlenceli etkinlikler gerçekleştirirken yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını hep birlikte yaşarlar.

Öğrenciler, oyun ve etkinliklerle okullarına ve sınıflarına alışır; arkadaşlarıyla tanışarak öğretmenleriyle bağ kurarlar. Okul hayatlarına çeşitli oyunlar oynayarak uyum sağlarlar.  Öğrenciler ilk kez karşılaşacakları dersler ve derslerin içerikleri hakkında öğretmenleri tarafından bilgilendirilirler.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkra Kolejinde eğitimini sürdüren 1.sınıf öğrencileri en doğru zamanda okumaya geçerler. Bu kapsamda öğrenciler öğretmenleri ile beraber okuma pastalarını keserler. Pasta kesiminin ardından öğrenciler, ailelerine şiirler okuyarak çeşitli etkinlikler yaparlar. Öğrenciler, öğretmenlerinden okuma belgesi ve Okul Müdürü Süleyman Toprak'tan okuma madalyalarını almanın heyecanını yaşarlar.

 

İkra Koleji 1.sınıf öğrencileri matematiğin günlük yaşamlarındaki önemini anlar ve diğer alanlarla ilişkilerini fark edip deneyimlerler. Somutlaştırılan matematik konularıyla sosyal katılım becerileri kazanırlar. Öğrenciyi aktif kılacak çalışmalar, interaktif akıllı tahta etkinliklerini kullanarak yaparlar.

İkra Koleji 1.sınıf öğrencileri okuma-yazma öğretimini daha kolay öğrenmeyi hedefler, görsel ve dokunsal materyallerle harfleri somutlaştırarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek öğrenirler.

İkra Koleji 1.sınıf öğrencileri ülkemizin milli ve manevi değerlerini benimsemek amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda günün anlam ve önemini anlatan resimler çizerler. Yetenek dersleri öğretmenlerinin hazırladığı çeşitli oyunlarla günü eğlenerek geçirirler.

2.Sınıflarımız

İkra Koleji 2. sınıf öğrencileri yeni eğitim-öğretim yılına başlarken sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle eğlenceli etkinlikler gerçekleştirirler. Etkinlikler genelde senenin tekrarı ve bu senenin giriş konularının harmanlanması şeklinde gerçekleşir. Öğrenciler, oyun ve etkinliklerle özlediği arkadaşlarıyla bağlarını sağlamlaştırır. Okul hayatlarına çeşitli oyunlar oynayarak uyum sağlarlar. Öğrenciler sene boyunca işleyecekleri dersler ve içerikleri hakkında öğretmenleri tarafından bilgilendirilirler.

 

    HAYAT BİLGİSİ

   2.sınıf hayat bilgisi dersi ile öğrencilerimizin öğretim programının yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmesi ile öğrenme sürecine yaparak-yaşayarak katılan, drama yöntem ve tekniklerini kullanarak günlük hayatı ile ilişkilendirebilen, üreten, yenilik ve gelişmelere ayak uydurabilen, bireysel farklılıkları dikkate alan, empati duygusu gelişmiş, doğal, kültürel ve toplumsal sorumluluk bilinci gelişen, hoşgörülü, değerler eğitimini özümseyen, dayanışma, iş birliği ve sorumluluk duygularını geliştirebilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

 

      TÜRKÇE

    2.sınıf Türkçe dersi ile öğrencilerimizin; okuduğunu anlayan, yorumlayan, sözcük dağarcığını zenginleştiren, estetik duyguları gelişmiş, kendini iyi ifade eden, bireysel farkındalığı ve özgüveni olan, kendisini sözel ve bedensel olarak ifade eden, iletişime açık, etkin dinleme becerisine sahip, araştıran, eleştirel düşünen, sorgulayan, değerlendiren bireyler olarak yetişmesini hedefleriz.

                Türkçe dersinde etkinlikler diğer derslerle ve günlük yaşamla bağlantı kurularak işlenir. Tüm çalışmalarda öğrenci merkezli yaklaşımlar hedef alınır. Konulara uygun yöntem ve teknikler(Anlatım, Drama, Rol Yapma, Gösteri, Benzetim, Oyunlar, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme) kullanılır. Masal, fabl, öykü, şiir, anı, tekerleme türlerinde metinler okunur ve okunan metinler tür özelliklerine göre incelenir. Yazma ve okuma çalışmaları yapılır. Sınıf içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler, yazarlarla yapılan söyleşiler ve okunan kitaplar değerlendirilir. Dil bilgisi kuralları metinler aracılığı ile sezdirilerek öğretilir.

     MATEMATİK

    2.sınıf matematik dersi ile öğrencilerimizin, matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum oluşturmaları sağlanır.

Matematiksel kavramları anlayabilen, bu kavramları günlük hayatla ilişkilendirebilen, problem çözme sürecinde akıl yürütebilen ve kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen, karşılaştırma yapabilen, tahmin eden, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler olmaları hedeflenir.

OKUMA-YAZMA

İkra Koleji 2. sınıf öğrencileri sürekli okuma ve yazmalarını ilerletmeye yönelik çalışmalar yapar. Aylık düzenli okuma hızları ölçülür. Okumada ilerleyen öğrenciler ödüllendirilir. Haftalık düzenli yazı dersi olur. Öğrenciler bu derste doğru defter kullanımı ve harflerin doğru yazılışını öğrenirler. Doğru teknik kavratıldıktan sonra öğrenciler yazar olma yolunda ilerlerler.

3.Sınıflarımız

Öğrencilerimiz 3.sınıfta hazırladıkları fen bilimleri sunumları ile kendilerini ifade becerisini geliştiriyor, aynı zamanda bilime olan merak ve ilgilerini pekiştirmiş oluyorlar. Hazırlanan sunumlara öğrencilerimizin sorularıyla eşlik etmeleri, araştırma duygusunu daha da güçlendirmiş oluyor.

İkra koleji olarak milli ve manevi değerlerine sahip çıkan öğrenciler yetiştirmek en büyük hedeflerimiz arasında. Okulumuzda her yıl milli bayramlarımız büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.

İkra koleji 3.sinif öğrencileri yaptıkları etkinlikler ile matematik dersini daha da eğlenceli hale getiriyor. Yaparak, yaşayarak konuları somutlaştırarak daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmekteler. Bunun yanı sıra matematik dersini günlük hayatlarına daha kolay entegre etmekteler.

4.Sınıflarımız

4.sinif öğrencilerinden hoşgörü elçisi seçilir ve bu öğrenci okulda yapılacak olan etkinlikler için idareciler ile birlikte toplantılara katılır. Yaşam boyu öğrenme kuramlarına göre eğitim görür.

4.sinif öğrencileri belirli gün ve haftalarda konu ile ilgili çeşitli etkinlikler yapar ve etkinliklere gönüllü olarak katılır. Çoklu zekâ kuramlarına uygun olarak her öğrencinin hangi zekâ türüne yatkın olduğu tespit edilir. Ona göre öğrenci etkinliklerde görev alır.

İkra Koleji 4.sınıf öğrencileri her hafta 90 sayfalık bir hikâye kitabı bitirir. Okunan kitaptan sınav olurlar. Kitap okumanın eşsiz dünyasına ulaşırlar. Okuduğu kitabın ana karakterini sınıfta canlandırır, bu canlandırmalar onun görsel zekâsına katkı sağlar. İkra Koleji 4.sınıf öğrencileri için kitap en iyi arkadaştır. Ayrıca okuyacakları kitaplar zümre öğretmenleri tarafından 4.sınıf seviyesine uygun olup olmadığı önceden belirlenir. En ince ayrıntısına kadar incelenir.

İkra Koleji 4.sınıf öğrencileri değerler eğitimi alır. Kendi değerlerini bilen uygulayan öğrenciler her ayın değerine uygun çalışmalar yapar ve panoda sergilenir.

İkra Koleji 4.sınıf öğrencileri sosyal etkinliklerde görev alır. Sorumluk bilinci ile ortaokula hazırlanır.

İkra Koleji 4.sınıf öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar. Cumhuriyetimizin değerleri ile barışık bireyler yetiştirmek İkra Kolejinin birincil hedeflerindendir

İkra Koleji 4.sınıf öğrencilerini ortaokula hazırlar. Ortaokul öğretmenleri 2. dönem her hafta 4.sinif öğrencileri ile etkinlikler yapar. Ortaokula geçen öğrencilerimiz her branşın öğretmenini tanır. Uyum problemi yaşamaz.