İlkokul - Akademik > Değerler Eğitimi

İlkokul - Akademik > Değerler Eğitimi

İkra Kolejinde Değerler Eğitimi


Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir.
Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

Okulumuz İkra koleji olarak  en temel hedeflerimizden birisi    “ülkemize ve insanlığa hayırlı ve faydalı nesiller yetiştirmek” gayesine uygun olarak topluma ‘inançlı, irfanlı, erdemli ve nitelikli bireylerin’ kazandırılması hedeflenmektedir.

DEĞERLER EĞİTİMİNDE NELER YAPIYORUZ?

Değerler eğitimi kapsamında öğrencilerimizin dinsel ve evrensel değerler konusunda teorik ve pratik kazanımlar elde etmeleri sağlanmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan “Her aya bir değer” programı ile bütün öğretmenlerimiz kendi derslerinde de ayın değerini işlemektedirler. Her bir branştaki değerlerimizin hayata yansıyan kısımlarının vaka metoduyla işlenmesi, drama etkinlikleri ve geziler ile içselleştirilmesi, hayata yansıtılması ve davranış haline getirilmesi sağlanmaktadır.

Bu noktada uyguladığımız farklı çalışmalarla değerlerimizin kalıcı bir şekilde öğrenilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz.

Temel Değerlerimiz programı ile her aya  bir değer uyguluyoruz.
Çocuklarımızın kazandığı değerleri davranışa dönüştürmeleri için her hafta kazanılan değerle ilgili aktiviteler gerçekleştiriyoruz.
Okul öncesi gruplara değerlerimizi tanıtacak çalışmalar yapıyoruz.
Ailelerle iletişime geçiyor; onlarla iş birliği içerisinde bireysel değerler eğitimi uyguluyoruz.
Kazandırılan değerle ilgili aileyi de bilgilendirerek okulda ve evde paralel yürüyebilecek şekilde eğitim yapıyoruz.
Bu bağlamda bireysel uygulamalar ve grup çalışmaları yapıyoruz.

DEĞERLER EĞİTİMİ ÇOCUKLARA NELER KAZANDIRIYOR?

Değerler eğitimi her şeyden önce, çocukların çocuk çağındaki ve ileri yaşamlarındaki sosyal hayatlarını düzenlemekte. Estetik, ahlaki, dini, sosyal, kültürel ve mantıksal tüm değerleri öğrenerek;  kişiler arası bağlılıkları artmakta ve aile bağlarını güçlendirmekte.

Çocukların çocuk çağındaki ve ileri yaşamlarındaki sosyal hayatını düzenliyor.
Estetik, ahlaki, dini, sosyal, kültürel ve mantıksal tüm değerleri öğreniyorlar.
Kişiler arası bağlılığı artırıyor, aile bağlarını güçlendiriyor.
Bireysel ve toplumsal şiddetin önlenmesini sağlıyor.
Çocuklar çevre konusunda bilinçleniyor ve ekolojik duyarlılıkları gelişiyor.
Öğrenciler zararlı madde ve kötü alışkanlıkların olumsuz sonuçları konusunda bilinçleniyor.
Dürüstlük, sorumluluk, adalet, doğruluk, yardımseverlik gibi iyi ve güzel kavramları özümsüyorlar.
Milli, manevi ve dini değerleri öğreniyor ve onlara sahip çıkıyorlar.
Davranışlarında akıl ve kalbi birlikte ve uyum içinde çalıştırarak karar veriyorlar.
Biz uygarlığın güzel ahlakla ayakta kaldığının bilincinde olarak,  kendimizi; erdemli, kişilikli, sorumluluk, karakter ve öz güven sahibi bireyler yetiştirmeye adadık. Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızla iş birliği içinde değerler eğitimi sürecinde öğrencimize güçlü birer model oluyor; ahlaki gelişim yolculuğunda iyiliğe doğru yol alıyoruz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı programı çerçevesinde Din Kültürü ve Ahlâk bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi dersleri işlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimize 5. Sınıftan itibaren yeni nesil sorularla  Din kültürü ve ahlak bilgisi  derslerindeki  kazanımların eğitimini  alma imkânı sunulmakta bu sayede öğrencilerimizin din eğitimini  de tamamlanmaktadır.