Hakkımızda > Nasıl Öğrenci Yetiştiriyoruz?

Hakkımızda > Nasıl Öğrenci Yetiştiriyoruz?

Nasıl Öğrenci Yetiştiriyoruz


Eğitim felsefesi kapsamında bireyin gelişiminde şu sıralamaya dikkat eder;
Bireyin mutluluğunun en öncelikli konu olarak oluşmasını hedefler.
Bireyin kişisel farkındalığının oluşmasını hedefler.
Bireyin özgüven duygusunun gelişmesini hedefler.
Bireyin yapabileceğinin en iyisini yapmakla sorumlu olduğu bilincinin kazandırılmasını hedefler.
Bireyin sadece kendisi için değil bütün çevresi için yaşadığı şuurunun kazandırılmasını hedefler.
İkra koleji eğitimde bireyin sadece aklına değil kalbine de hitap eder.
İkra koleji eğitimde bireyin sadece bilgisi için değil ilmi için de mücadele eder.
İkra koleji eğitimde bireyin sadece maddi kazanımları için değil manevi kazanımları için de mücadele eder.