Anaokulu - Hakkımızda > Anaokul Eğitim Felsefemiz

Anaokulu - Hakkımızda > Anaokul Eğitim Felsefemiz

İkra Kolejinin Eğitime Bakış Açısı ve Eğitim Felsefesi


 

İKRA KOLEJİ ANAOKULU, Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı özünde çocukların keşif, merak ve araştırma duygusunu ön plana çıkaran, doğayla bütünleşmiş, çevreye ilişkin farkındalığı ve duyarlılığı yüksek, ifade ve yorum yeteneği gelişmiş, zengin dil kullanımını önemseyen, değerler her zaman her yerde prensibine sahip, estetik ve sanatsal bakışı açısı gelişmiş çocuklar yetiştirmeyi amaçlar.

Okul öncesi eğitim uygulamalarında çocukların öğretmenden daha aktif olmaları gerekmektedir. Çocukların bireysel farklılıkları önemlidir. Çocuk Eğitim Yaklaşımında her çocuğun ilgi ve yetenekleri dikkate alınıp, tüm çocukların özgün olduğu kabul edilmektedir. Program çocukların ancak bireysel deneyimleri ve keşifleri sayesinde unutulmayacak bilgiler edinebildiklerini savunur.

 

MATEMATİKSEL BECERİLER OYUN İLE KAZANDIRILIR

Program matematik becerilerini, oyun ve gerçek materyallerden oluşturulan öğrenme ortamlarında destekler. Bunu gerçekleştirebilmek için standart ve standart olmayan ölçmeden yararlanılır.

 

PROGRAMDA DEĞERLER HER ZAMAN VE HER YERDE YER ALIR

Sevgi, saygı, yardımlaşma, iş birliği, sabır, sorumluluk gibi değerler programda yer alan tüm etkinliklere entegre edilmiştir.

 

EĞLENEREK ÖĞRENMEYİ TEŞVİK EDER

Programda çocuklar ezberci yaklaşımdan uzak, eğlendirerek öğreten, yaşayan bir eğitim programında yer alırlar.

 

ÇOCUKLAR ÖZGÜN KABUL EDİLİR

Program çocukların özgün çalışmalar yapmalarını teşvik eder. Çocukların yapacağı hiçbir çalışmayı standardize etmek üzere sınırlandırmaz ve bu nedenle de eğitimciler ürünlerin birbirlerine benzememesi gerektiğini bilir.

DOĞAL MALZEMELER KULLANILIR

Doğal malzemeler bu programın ana eğitim malzemesidir ve bunlar çocuklara gerçek ve somut deneyimlerde bulunma fırsatı verir. Bu program doğallığın mutlaka eğitim ortamına taşınmasını da şart koşmaktadır

PROGRAMDA ÇOCUK AKTİFTİR

Çocukları özellikle düşünmeye teşvik eden ve çocuğu merkeze alan uygulamalarda öğretmen daha çok gözlemci ve rehber konumundadır.

 

KONULAR ÇOCUĞU GELİŞTİREN ARAÇLARDIR

Konular, programın önemli bir bölümünü oluşturmalarına rağmen amaç değil araç olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra her bir temanın beraberinde pek çok bilgiyi kazandırdığı da unutulmamalıdır.

 

ÇOCUĞUN BÜTÜNSEL GELİŞİMİ ESASTIR

Programda belirli gelişim alanlarından ziyade bütün gelişim alanları desteklenir.

 

KONULAR DETAYLI ARAŞTIRILIR VE İNCELENİR

Her yaş grubunda belirli sayıda hayvanı ve bitkiyi konu edinen çalışmalar; çocukların deneme-yanılma, hissetme, araştırma, keşfetme ve sorgulama gibi becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan çeşitli uygulamalardan oluşmuştur.

 

DUYULARIN GELİŞİMİ ÖNEMSENİR

Programda beş duyunun aktif bir şekilde kullanıldığı eğitim etkinlikleri vardır. Duyu çalışmaları programın önemli hedeflerinden olup farklı uygulamalarla desteklenir.

 

SANATSAL BECERİLER VE TASARIM ÇALIŞMALARI TEŞVİK EDİLİR

Çocukların görsel farkındalıklarının arttırılması, resim sanat ve tasarıma ilişkin yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyen etkinlikler yer alır.