Anaokulu - Akademik > Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Anaokulu - Akademik > Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İKRA’DA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz, her Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimini destekleyen, akademik, eğitsel, kariyer - mesleki alanda başarının yanında manevi değerlerimize uygun çalışmalar yapmak.

Okulumuzda “gelişimsel rehberlik modeli” esas alınmaktadır. Bu yaklaşımın ışığında öğrencilerimize yönelik “kendilerini anlaması, çevresindeki olanakları tanımaları, doğru kararlar vermeleri, kendini gerçekleştirebilen bireyler” olabilmeleri için yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri yapılmaktadır.

Öncelikli Hedeflerimiz

1. Kişisel Gelişim

 • Öğrencilerimizin özgüvenini ve olumlu benlik algısını geliştirmek
 • Sorumluluk duygusunu geliştirmek
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirmek
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirmek
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirmek

2. Akademik Gelişim

 • Öğrencilerimizin akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirmek,

3. Kariyer Gelişimi

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirmek
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini artırmak
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirmek

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

 • Oryantasyon/Uyum Çalışmaları
 • Öğrenci Tanıma Çalışmaları
 • Bireysel ve Grup Rehberliği Çalışmaları
 • ‘’Metropolitan Okul Olgunluk Testi’’, Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. İkra Koleji rehberlik servisi olarak 1. Sınıfa başlayacak olan bütün öğrencilerimizin kayıtlarını alırken mutlaka bu testi uyguluyoruz. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Testin sonucunda, çocuğun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

 • Snellen Göz Tarama Testi; ikra koleji olarak öğrencilerimizin sağlığını önemsiyoruz. Çocuklarda görme kusuru çoğu zaman fark edilmeyebilir. Görme kusurları öğrencinin rahat kavramasını ve öğrenmesini engeller. Eğitim ve öğretimin rahat geçmesi için ilkokul öğrencilerimize her sene başında göz tarama testini uyguluyoruz.

Uygulamış olduğumuz dikkat testleri,

‘’Frankfurter Dikkat Testi’’

‘’Burdon Dikkat Testi’’

‘’Benton Dikkat Testi’’ öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun olarak, her sene düzenli bir şekilde bu testleri uyguluyoruz. Dikkat düzeyi düşük olduğunu tespit ettiğimiz öğrencilerimiz ile veli işbirliğiyle dikkat gelişme çalışmaları yapmaktayız.

 

 

Mahremiyet Eğitimi, 1. Sınıf öğrencilerimize her sene bu eğitimi vermekteyiz. Mahremiyet eğitimi çocukların cinsel açıdan korunmaları adına çok önemlidir. Çünkü mahremiyet eğitimi almış çocuk, başına gelen herhangi bir olumsuz olayda olayı tam anlamıyla idrak edemese de; bir şeylerin ters olduğunu fark edecektir. Dolayısıyla kendini alarma geçirecektir. 

 

 

 • Doğru Teknoloji Kullanımı
 • Öfke Kontrol Eğitimiöu
 • Akran Zorbalığı

Velilere Yönelik Çalışmalar

• Veli Tanıma Çalışmaları

• Bireysel Danışmanlık Desteği

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

• Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri

• Bireysel Danışmanlık Hizmeti

• Motivasyon Çalışmaları