Anaokulu - Akademik > Anaokul Eğitim Programımız

Anaokulu - Akademik > Anaokul Eğitim Programımız

EĞLENCELİ MATEMATİK DERSİ

 

 

 • MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİSİ KAZANDIRMA
 • RAKAMLAR, SAYILARIN TANITIMI VE YAZILIŞ YÖNLERİNİN ÖĞRETİMİ
 • MATERYALLER İLE MATEMATİK OYUNLARI
 • RİTMİK SAYMA ÇALIŞMALARI
 • TOPLAMA VE ÇIKARTMA İŞLEMLERİ
 • MATEMATİĞİN GÜNLÜK HAYATTA Kİ KULLANIMI
 • KAVRAM GELİŞİMİ, ÖRÜNTÜLEME, GRUPLAMA
 • NESNELERİ GRUPLAMA, EŞLEŞTİRME, PAYLAŞTIRMA, BÖLME   ETKİNLİKLERİ

 

SESLERİN DÜNYASI DERSİ

(İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI)

 

 • SESLERİN TANITIMI
 • HAZIR BULUNUŞLUK
 • ALIGISAL YETENEK GELİŞİMİ
 • SES ÇIKIŞLARININ VERİLMESİ
 • SESLERİN YAZILIŞ YÖNLERİNİN VERİLMESİ
 • KELİME OYUNLARI
 • KALEM TUTMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 • SES BİRLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 • KELİME İÇERİSİNDE HARF FARKINDALIĞI
 • NESNELERİ SESLERE GÖRE GRUPLAMA
 • SES KAVRAM VE YAZIM ÇALIŞMALARI ÇALIŞMALARI

UZAY VE BİLİM ATÖLYESİ

 

 • HAFTALIK DENEYLER
 • DOĞA GEZİLERİ
 • AĞAÇLARIN VE BİTKİLERİN ANATOMİSİ
 • BİLİMSEL DÜŞÜNME TEKNİKLERİNİ ÖĞRENME
 • ANALİZ VE SENTEZ YAPMA
 • ARAŞTIRMA VE GÖZLEM YAPMA YETENEĞİ KAZANMA

 

GASTRONAMİ ATÖLYESİ

 

 • ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMİ DESTEKLEYEN
 • SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANMA
 • BESİN MADDELERİNİ SINIFLANDIRMA
 • BESİN DEĞERLERİNİ ÖĞRENME
 • MUTFAK SANATINI ÖĞRENME

 

EKOLOJİ DERSİ / GEMS

(EKOLOJİ BAHÇESİ)

 

 • AĞAÇLARIN VE BİTKİLERİN ANATOMİSİ
 • DOĞA İLE İÇ İÇE OLMA
 • TABİATI  DENEYİMLEMEK
 • DOKUNARAK VE YAŞAYARAK ÖĞRENME
 • SEBZE VE MEYVELER HAKKINDA BİLGİ EDİNME
 • EKOLOJİK TARIM YAPMA
 • HASAT ŞENLİKLERİ
 • EKOLOJİK BİLİNCİN OLUŞMASI
 • DOĞA ZİNCİRİ (SÜRÜNEN, MEMELİ HAYVANLAR VB ...) HAKKINDA BİLGİ EDİNME

OYUN VE SPOR ATÖLYESİ

 

 • ÖZ GÜVEN OLUŞTURMA
 • BEDENSEL VE KOORDİNASYON GEREKTİREN HAREKETLERİ YAPABİLME
 • SAĞLIKLI YAŞAM
 • PSİKOMOTOR GELİŞİMİ TAMAMLAMA ÇALIŞMALARI

SAHNE SANATLARI

VE

DRAMA ATÖLYESİ

 

 • TİYATRO ÇALIŞMALARI
 • ORFF ÇALIMALARI
 • TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA
 • BEDEN DİLİNİ KULLANMA
 • ÜRETKENLİĞİ ARTTIRMA
 • HİKÂYE CANLANDIRMA ÇALIŞMALARI
 • DRAMA ÇALIŞMALARI
 • EMPATİ KURMA BECERİSİ
 • TAKIM ÇALIŞMASINI ÖĞRENME

 

 

TEMEL YAŞAM BECERİLERİ

 

 • ÖZ-BAKIM BECERİ ETKİNLİKLERİ
 • EL-GÖZ KOORDİNASYONUNU GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
 • ÖZGÜVEN VE KARAKTER GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALARI
 • BAĞIMSIZ YAŞAMA BECERİLERİ
 • GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİNİ ÖĞRENME

 

ÜLKEMİ TANIYORUM DERSİ

 

 • AYLIK TEMALAR İLE BÖLGELERİN TANITIMI
 • ROLLERLE BÜTÜNLEŞEREK BÖLGENİN TANITIMI
 • BÖLGELERİN YAĞIŞ KOŞULLARI, YÖRESEL YEMEKLERİ VE KIYAFETLERİ, KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN TANITIMI
 • ÜLKENİN TEMEL ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRENİLMESİ

(BAŞKENT,BAYRAK,TARİHİ ESERLER VE MEKANLAR ,KÜLTÜREL ÖZELLİKLER)

 

DÜNYA VATANDAŞLIĞI DERSİ

 

 • EVRENSEL DEĞERLERE HAKİM OLMA BECERİSİ KAZANDIRMA
 • KÜLTÜREL FARKINDALIK
 • HER ÜLKENİN BAYRAĞINI,YÖRESEL KIYAFETLERİNİ VE KÜLTÜREL MİRASLARINI ÖĞRETMEYİ TEŞVİK EDEN ETKİNLİKLER

 

MASAL FABRİKASI ATÖLYESİ

 • ÇÖZÜM BULMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME
 • NEDEN- SONUÇ İLŞKİSİ KURABİLME
 • ODAKLANMA
 • KELİME DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME
 • İFADE ETME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME
 • DÜŞÜNSEL BECERİLERİ DESTEKLEME
 • DUYUSAL ZEKÂYI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

 

GELENEKSEL TÜRK ZANAATLARI DERSİ

 

 • HALICILIK, BAKIRCILIK, TERZİLİK, ÇÖMLEK YAPIMI VS. MESLEKLERİN TANITIMI
 • ZANNATLARIN GELECEKLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ
 • GELENEKSEL MESLEKLERİN ÖNEMİ
 • MANEVİ DEĞERLERİN ÖĞRETİMİ

MATERYAL TASARIM DERSİ

 

 • BİR NESNEYİ FARKLI ALANLARDA KULLANABİLME ÇALIŞMASI
 • HAYAL GÜCÜNÜ KULLANABİLME YETENEĞİNİ KAZANDIRMA
 • YARATICILIĞIN ÜRÜNLER İLE DESTEKLENMESİ
 • NESNELERİ GERÇEK AMACININ DIŞINDA KULLANA BİLME, ÜRETKENLİK

 

 

DÜŞÜNSEL BECERİ DERSİ

 

 • OBJE YORUMLAMA, TASARLAMA VE ÇİZME ÇALIMALARI
 • BEYİN FIRTINASI
 • SCAMPER SORULARI İLE FARKLI ÇÖZÜMLERE UALAŞMA
 • KAVRAM HARİTASI OLUŞTURMA
 • SCAMPER SORULARI İLE BEYİN FIRTINASI OLUŞTURMA
 • SOSYAL VE DÜŞÜNSEL BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

 

ATASÖZLERİ

VE

DEYİMLER DERSİ

 

 • ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİN ANLAMINI ÖĞRENME VE ÖRNEKLEMDİRME ÇALIŞMALARI
 • SOYUT KAVRAMLARI SOMUTLAŞTIRARAK ÖRNEKLENMESİ
 • YORUMLAMA VE KULLANIM ŞEKLİ
 • GÜNLÜK YAŞAM İÇİNDE UYGUN YERLERDE KULLANABİLME BECERİSİ KAZANMA
 • TEKERLEME VE BİLMECE ÖĞRETİMİ

 

EZGİSEL AKTİVİTELER DERSİ

 

 • YARATICILIK VE HAYAL GÜCÜN DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR
 • ORFF,RİTİM VE BEDEN PERKÜSYON ÇALIŞMALARI
 • RİTİM DUYGUSU İLE ALGILAMAYI GÜÇLENDİRME
 • RAHATLATICI VE İFADE ETME BECERİSİNİ GELİŞTİREN ÇALIŞMALAR

 

YAŞAYAN DEĞERLER

VE

DİNAMİK OYUNLAR DERSİ

 

 • GELENEKSEL VE KURALLI OYUNLAR
 • HALK BİLİMİNİN ÖNEMİ
 • TEKNOLOJİDEN UZAK
 • EVRENSEL OYUNLAR
 • GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI İLE TÜM GELİŞİM ALANLARINA;

LİDERLİK, SAYGILI OLMAK, İŞ BİRLİĞİ, TOPLUMA UYUMU KOLAYLAŞTIRMA, MERAK OLUŞTURMA, TAHMİN ETME, DİKKAT, PROBLEM ÇÖZME, ANALİZ ETME GİBİ ALANLARI GELİŞTİRME BECERİSİ KAZANDIRMA

 

 

FİNANS YÖNETİMİ DERSİ

 

 • GEÇMİŞTEN GELECEĞE FİNANSAL GELİŞİM TANITIMI
 • PARANIN TANITIMI VE İŞLETİMİ
 • FİNANSAL HESAPLARIN YÖNETİMİ
 • PARA VE PARA İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANITIMI
 • İSTEK VE İHTİYAÇ, BİRİKİM YATIRIM, HARCAMA, KAZANMA GİBİ KAVRAMLARI EĞLENCELİ ETKİNLİKLER İLE ÖĞRENMELERİNİ DESTEKLEME

 

KODLAMA DERSİ

 

 • ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ
 • MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 • GÖRSEL, UZAMSAL ALGILARININ GELİŞTİRİLMESİ
 • ÇOK BOYUTLU DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 • ANALİZ, SIRAYA KOYMA VE DEĞERLENDİRME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 • FARKLI DÜŞÜNEBİLME, ÜRETEBİLME BECERİLERİNİ DESTEKLEYEREK ZEKA GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI
 • AKIL YÜRÜTME ETKİNLİKLERİ

 

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ DERSİ

 

 • GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ
 • ÜRETKENLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 • YETENEKLERİNİN FARKINA VARMA
 • STEM SERGİSİ ÜRETİMİ