Akademik > Bilim,Sanat,Resim ve Teknoloji

Akademik > Bilim,Sanat,Resim ve Teknoloji

Sanat

Ahşap atölyesi, ahşabın doğallığını çocukların hayal gücü, yaratıcılığı, el becerisi ve zekâsıyla birleştirerek öğrencilerin öğrenmelerini destekleyen bütüncül bir yaklaşımdır. Çocuk ahşap tasarım ve marangozluk atölyesinde geçirdiği zaman sayesinde hayal dünyasındaki nesneyi gerçek bir ürüne dönüştürme hazzını yaşarken aynı zamanda ürün oluşturma sürecini kendisi yöneteceği için problem durumuna çözüm üretme, sabır gibi alanlarda da desteklenir. Çocuk ahşaba dokunarak kendi çizgilerini oluştururken yaratıcılığını da somut hale getirmenin hazzını yaşar. Eğitimi gerçek hayatla ilişkilendirir. Teori ile pratiği birleştirir. Öğrencilerin derslerde öğrendiklerini pekiştirir ve kalıcı hale getirir. Öğrencileri evlerinde ve hayatta daha fazla sorumluluk almasını ve sebat göstermesini sağlar. Çocuklarımızın okul ve eğitim aidiyetini artırır. Atölye öğretmen ve öğrencilerin birlikte öğrenme alanlarıdır.