Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilmek amacıyla Değerler Eğitimi Öğretmenleri olarak bizlerde üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi seçtik ve bu doğrultuda “Değerler Eğitimi”ni aynı zamanda “Karakter Eğitimi”ni de başlattık.

 

Öğrencilerin Eğitiminde En Önemli Sorunumuz  "Değerler Eğitimi" dir.

 

 

Neden Değerler Eğitimi?

 • Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı yaşamın sırrı sınav başarısından çok, etik değerlerin, duyguların, sağlıklı iletişimin anlaşılması ve uygulanmasıyla olasıdır.
 • Etik değerleri bilen ve bu değerlere sahip olan kişiler yaşamda başarı kazanmış kişilerdir. Ayrıca, etik değerleri bilmek ve onlara sahip olmak doğrudan sınav başarısını da olumlu etkiler. 
 • Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, ahlaki değerlerin eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir.
 • Ahlaki değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası etik değerlerin eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir. 

 

Değerler Eğitiminin Önemi

 • Değerler Eğitimiyle amacımız,farkındalık yaratmaktır.
 • İlişkiler çatışmaya dönüşmeden,eğitim ile çocuklara ahlaki değerlerin öğretilmesidir.

 

Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitimi” bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir. 

 

Değerler Eğitiminin Temel Amacı

 • Öğrencilere temel insani özellikleri kazandırma.
 • Öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmelerine, neyin doğru olduğuna yönelik yorum yapmalarına ve bunu davranışa dökmelerine olanak sağlanmasıdır. 
 • Okullar sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemezler. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonları arasındadır.

 

Değerler Eğitiminin İnsan Üzerindeki Etkisi

Değerler;

 • Sosyal yaşamı düzenler.
 • Bireyler arası bağlılığı artırır.
 • Birlikte yaşayan insanların hangi değerleri merkez alacaklarını öğrenir.

Değer eğitimi; 

 • Ahlaki,
 • Kültürel, 
 • Ruhsal, 
 • Toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. 

 

Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur.

 • Sevgi,
 • Cesaret,
 • Dostluk,
 • Yardımlaşma,
 • Temizlik,
 • Saygı,
 • Doğruluk,
 • Nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.
 • Erken çocukluk döneminde değerlerin kazandırılması çok önemlidir.
 • Bunu kazandıracak birim ise, ailedir. Ancak, çocuğun anne-babasının yanında geçirdiği sürenin gittikçe azalması, boşanma olaylarının günümüz toplumunda yüksek oluşu, yoksulluk gibi belli başlı toplumsal nedenler ailenin değerler eğitiminde yetersiz kalmasına yol açmıştır. 

 

Bu yetersizlikle beraber

 • Gençler arasında şiddet ve suç oranlarının artışı
 • Sigara uyuşturucu madde bağımlılığındaki artış
 • Toplumsal değerlerimizdeki erozyonun giderek arttığı gözlemlenmiştir.

Bu durum etkili bir değerler eğitimi verilebilmesi için her şeyden önce tesadüfî olmayan, planlı bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır.

 

Değer eğitiminde öğrencilerimize,

Ben Sorumluluk Sahibi Bir Öğrenciyim.

Ben Dostluğa Değer Veren Bir Öğrenciyim.

"İnanan erkeklerle inanan kadınlar da birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdır. (tevbe:71)"

Ben kardeşlik duygusuna sahip bir öğrenciyim.

"İnananlar ancak kardeştirler (hucurat:10)"

Ben lider ruhlu bir öğrenciyim.

Allah adil davrananları sever (hucurat:9)

Ben adalet sahibi bir öğrenciyim.

"O takva sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever." Âl-i İmran, 134.

Ben hoşgörü sahibi bir öğrenciyim.

Ben özdenetim sahibi bir öğrenciyim.

Değerli olduklarını hissettirerek hayata değer katmayı öğretmeliyiz.

 

Nasıl Öğreteceğiz ?

Program birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir:

 1. Sınıf içi Etkinlikler
 2. Okulun Tümü için Etkinlikler
 3. Aileye Yönelik Etkinlikler

 

1. Sınıf İçi Etkinlikler

Programın temelini oluşturan bu etkinlikler temelde öğretmen görevlerini desteklemeye dönüktür. Açık programın içine giydirilmiş bu etkinlikler öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslıdırlar.

Ödevlendirme

Özellikle sözel derslerimizde seçilen kavramla ilgili ödevlendirme yapılması ,sonraki gün ödevin sınıfta gündem yapılmak suretiyle değerlendirilmesi.

Örn. Sorumluluk duyduğunuz varlıkları sıralayınız diye bir ödev verilebilir.

Sorumlu olmamızın sebepleri konusunda bir tartışma ortamı oluşturulabilir.

Canlandırma, Drama

Yaşanmış veya hayal ürünü bir olayın sınıfta canlandırılması. Drama yapılacak konu önceden öğrencilere verilir veya ders sürecinde uygulanabilir.

Örn. Evdeki sorumluluklarını yerine getirmeyen Ali’ye annesinin sorumluluklarını hatırlatması.

Grup Çalışmaları

Öğrencileri sınıf içinde gruplara ayırarak görevler vermek.

Pano Hazırlamak

Öğrencilerden elde edilen geri dönüşümlerin sınıf veya koridor panolarında sergilenmesi.

Öğrenci Sunumları, Anlatımları

Öğretmen rehberliğinde , öğrencinin hazırlamış olduğu konusunu sınıfta arkadaşlarına sunması. (Projeksiyondan da faydalanılabilir.)

Belirlenen Değerle İlgili Olumlu ve Olumsuz Kavramlar Üzerinde Düşünme

 • Sözünde durmak-güvenilmezlik
 • Dikkat kesilmek-umursamamak
 • Ciddiyet-lakaytlık
 • Hassasiyet-kayıtsızlık
 • Önemsemek-önemsememek

Konuyla İlgili Şiir, Öykü, Masal Belirlenmesi

İşlenen Değerle Alakalı Film İzletmek ve Sesli Yayınlardan İstifade Etmek

Konuya Işık Tutacak Otobiyografilerin Seçilmesi

Yap-Boz Teknikleri Kullanmak

Beyin Fırtınası Yapmak

Okul İçi ve Okul Dışı Geziler

 

2. Okulun Tümü İçin Etkinlikler

3. Sınıf İçi Etkinlikler

Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması; çocuklarımızın okulda öğrendiklerinin aile ortamında da uygulanması, onların bu yöndeki güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi, kısaca okul-aile işbirliği sayesinde olacaktır. Ailelerimizi değerlerle ilgili “aile bültenleri” ve seminer, konferans , kitap ve film önerileriyle katkı sağlamaya çalışacağız.

 

Değer Eğitimi ve Değer Aktarımında Ailenin Rolü

 • Çocuklar artık tüm dünyadaki değişimleri anne ve babadan  daha önce fark edip, daha çabuk etkilenmektedirler.
 • Dolayısıyla anne  ve babaların da dünyadaki gelişmeleri takip edip çocuğunun bunlardan nasıl etkilendiğini araştırmaları gerekmektedir. 

 

Değerler ve Değer Eğitiminde Ailelerin Biliçlendirilmesi

 • Değerler Programı’na, anne-babaların da katılımını  sağlamak amacıyla  yapılacak olan veli toplantısında program hakkında bilgi verilir.
 • Okulda çalışılması planlanan  değerlerin listesi verilerek ve evlerinde görünen bir yere asmaları istenir.
 • Bu program dahilinde veli seminerleri düzenlenerek, değerlerin insan yaşamındaki önemi konusunda, bilgilendirilmeleri amacıyla konuşmacılar davet edilir..

 

Değerler eğitimi programı nasıl olmalıdır.

 • Çalışma, aylık olarak sınıflar bazında ayrı ayrı planlanır ve grupların yaş özelliklerine göre farklı uygulamalarla yürütülür.
 • Sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri ile ayda bir düzenli olarak her sınıf seviyesinde ayrı ayrı toplantılar yapılır.
 • Bu toplantılarda, her ay için planlanan değer ile ilgili yapılacak çalışmalar, öğretmenlerin önerileri ve değerler eğitimi konu ile ilgili yaptığı araştırmalar çerçevesinde planlanır.
 • Sınıf içi uygulamalar   zaman zaman sınıf öğretmeni, zaman zaman da görevli öğretmenler tarafından yapılır.

 

 

 

 

 

 

Hakkımızda

İkra Koleji bir "Aşiyankent" kuruluşudur.

              

Foto Galeri